Seznam trgovin Tuttocapsule v Sloveniji
Dostava v Sloveniji
Izdelki v akciji
Seznam trgovin Tuttocapsule v Sloveniji
Dostava v Sloveniji
Izdelki v akciji

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in določajo pogoje nakupa preko spletne strani www.tuttocapsule.si.

S Spletno trgovino Tutto Capsule (v nadaljevanju »Tutto Capsule«) upravlja podjetje Unikat d.o.o., ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju »ponudnik«).

Prosimo, da pozorno preberete splošne pogoje poslovanja spletne trgovine, saj vas ti zavezujejo s trenutkom, ko vstopite v našo spletno trgovino. Šteje se, da ste z vsako transakcijo, opravljeno preko naše spletne trgovine, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev.

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb splošnih pogojev poslovanja brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave in so za uporabnika zavezujoče.

PONUDNIK – OSEBNA IZKAZNICA

Naziv podjetja: Unikat d.o.o, PE Tutto Capsule Šercerjeva cesta 16, 6250 Ilirska Bistrica

Identifikacijska št. za DDV: SI90389565

Matična številka: 5556830000

Naslov trgovine: BTC, hala A, Ameriška ulica 13, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1810 9515

E-naslov: ljubljana@tuttocapsule.com

REGISTRACIJA

Registracija je potrebna z uporabniškim imenom in geslom. Pošiljko blaga vam lahko pošljemo na naslov, kateri ni naveden ob registraciji.

Če želite preklicati svojo registracijo s spletne strani www.tuttocapsule.si, pošljite e-mail na naslov: ljubljana@tuttocapsule.com.

NAROČILO

Izdelke lahko naročate preko spletnega naročila na naši internetni strani ali po elektronski pošti na naslov ljubljana@tuttocapsule.com. Izdelke lahko naročate 24 ur na dan, vse dni v letu. Vsa prejeta naročila bomo obravnavali kot nepreklicna. V primeru napake v naročilu, lahko kupec brez dodatnih stroškov prekliče ali spremeni naročilo, če je to še v obdelavi in še ni bilo odposlano po pošti. Naročila, ki jih dobimo v soboto, nedeljo ali na državni praznik, bodo odposlana prvi naslednji delovni dan.

Po oddaji elektronskega naročila prejme naročnik obvestilo po elektronski pošti, da je bilo naročilo uspešno oddano. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov, pravilnosti naročila ali usklajevanja naročila pokliče naročnika na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pogodba o nakupu naročenih izdelkov med naročnikom in ponudnikom, je z odpremo pošiljke nepreklicno sklenjena.

CENE

Vse navedene cene so v evrih. V cenah je že vključen 9,5 % DDV na živila in 22 % DDV na vse ostale izdelke. Cene veljajo do objave novega cenika. Pridržujemo si pravico do napak na

spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pridružujemo si pravico do spremembe cen brez predhodne najave.

V primeru spremembe cen, bo ponudnik o tem obvestil naročnika, ta pa lahko odstopi od pogodbe oz. naročila.

DOSTAVA

Pogodbena partnerja za dostavo pošiljk sta DPD in GLS, ki večino paketov dostavita že naslednji delovni dan. Kupec krije poštnino sam, če je znesek nakupa nižji od 60,00 €, v nasprotnem primeru so stroški pošiljanja brezplačni.

Stroški dostave se zaračunavajo 4,60 € pri dostavni službi DPD in 4,90€ pri GLS. Kupec ima možnost izbire dostavne službe.

NAČINI PLAČILA

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

- plačilo po povzetju (Kupec poravna stroške kupnine ob dostavi.),

- plačilo z bančnim nakazilom,

- plačilo preko spleta.

- PayPal

REKLAMACIJA IN VRAČILO BLAGA

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku po elektronski pošti ljubljana@tuttocapsule.com sporoči, da odstopa od pogodbe, brez da bi moral navesti razlog za svojo odločitev. Tudi vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje kot odstop od nakupa.

Izdelka potrošnik ne more in ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe ampak sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo izdelka, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Izdelek, ki je predmet vračila, mora biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni po oddanem sporočilu o odstopu od pogodbe (nakupa). Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Vračilo vplačil bo izvedeno nemudoma oziroma najkasneje pa v roku 14 dni po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Obvestilo o dostopu od pogodbe si lahko prenesete OBRAZEC 1!

 

Možnost vračila ne velja za:

·      za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih kupca oz. je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

·      za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ker je neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

·      za blago, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok trajanja;

Več o vračilih si preberite v splošnih pogojih poslovanja.

Blago je skladno kadar:

·      ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;

·      je primerno za poseben namen, za katerega ga kupec potrebuje in s katerim je kupec seznanil ponudnika najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, ponudnik pa je s tem soglašal;

·      je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi;

·      ustreza namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste;

·      je take kakovosti in ustreza opisu vzorca ali modela, ki ju je ponudnik dal na razpolago kupcu pred sklenitvijo prodajne pogodbe;

·      je dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko kupec razumno pričakuje, da jih bo prejel, 

·      je take količine ter ima značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih kupec lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu ponudnika ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če ponudnik dokaže, da:

o  za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,

o  je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali

o  javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti ponudnika v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.

Kupec v obvestilu o neskladnosti natančno opiše neskladnost.

Kupec mora ponudniku omogočiti, da blago, za katerega kupec zatrjuje, da je neskladno, pregleda.

V primeru neskladnosti blaga je kupec, ki je o neskladnosti blaga obvestil ponudnika, upravičen, da pod pogoji in v vrstnem redu, kot izhaja iz Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1):

·      zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;

·      zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Kupec ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna.

Pravice iz tega člena pripadajo le kupcem, ki se po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) štejejo za potrošnike.

Shranite račun in originalno embalažo, ker sta nepogrešljiva pri vašem morebitnem uveljavljanju pravic v primeru neskladnosti blaga! 

Obrazec za uveljavljanja neskladnosti blaga si lahko prenesete OBRAZEC 2!

Stvarna napaka

Napaka je stvarna:

·      če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;

·      če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;

·      če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

·      če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku.

Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku ter ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Kupec, ki je ponudnika pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati:

·      ali odpravo napake na izdelku;

·      ali vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako;

·      ali vračilo plačanega zneska.

Natančneje pravico do uveljavljanja stvarnih napak ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

Obrazec za uveljavljanje stvarne napake si lahko prenesete OBRAZEC 2!

GARANCIJA

Blago ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali računu. Garancija je veljavna samo ob upoštevanju navodil za uporabo, navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi garancijskega lista in računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskem listu. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval vašo zasebnost. Vsi osebni podatki uporabnika spletne trgovine so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam.

Večino strani v naši spletni trgovini lahko obiščete, ne da bi morali razkriti svoje osebne podatke, na primer vaše ime, naslov in e-poštni naslov. Kljub temu pa nekatere informacije pridobimo samodejno z uporabo piškotkov in spletnih signalov (»pixel tags«), standardnih orodij v spletni industriji. Uporaba piškotkov in spletnih signalov nam omogoča, da prepoznamo vaš IP naslov, vrsto brskalnika, ki ga uporabljate, in vašo splošno aktivnost na spletu. Če v vašem računalniku izklopite piškotke, nakupa v spletni trgovini ne bo mogoče opraviti.

Za nakup v naši spletni trgovini potrebujemo vaše osebne podatke. Podatkov, ki nam jih boste posredovali, ne razkrivamo tretjim osebam, razen za namen potrditve veljavnosti nakupa s plačilno kartico, dostave izdelkov, trženja in promocije. Ponudnik izvaja vse potrebne ukrepe za varovanje zaupnosti osebnih podatkov.

Svoje osebne podatke si lahko ogledate, jih spreminjate ali zahtevate njihov izbris, prav tako se lahko odjavite od prejemanja novic. Pošljite e-poštno sporočilo, da ne želite prejemati novic, in sicer na naslov ljubljana@tuttocapsule.com

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Vse pravice pridržane. Vsa besedila, slike, grafike, zvočne datoteke, animacije, video posnetki in njihove izpeljanke naj tej strani so predmet zaščite avtorskih pravic in druge intelektualne lastnine. Teh predmetov ni dovoljeno kopirati za komercialno uporabo ali distribucijo, prav tako jih ni dovoljeno spreminjati ali znova objavljati na drugih spletnih mestih. To spletno mesto lahko vsebuje tudi slike, za katere je ponudnik pridobil pravico do uporabe, vendar so zaščitene z avtorskimi pravicami tretje strani.

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in ostale predpise Republike Slovenije. Ponudnik se trudi izpolnjevati svojo dolžnost in vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožbe se odda preko e-poštnega naslova ljubljana@tuttocapsule.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Morebitne spore bodo uporabniki in ponudnik reševali po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, pa bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov!

Product added to wishlist
Product added to compare.