Seznam trgovin Tuttocapsule v Sloveniji
Dostava v Sloveniji
Izdelki v akciji
Seznam trgovin Tuttocapsule v Sloveniji
Dostava v Sloveniji
Izdelki v akciji

Vračila in reklamacije

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku po elektronski pošti ljubljana@tuttocapsule.com sporoči, da odstopa od pogodbe, brez da bi moral navesti razlog za svojo odločitev. Tudi vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje kot odstop od nakupa.

Izdelka potrošnik ne more in ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe ampak sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo izdelka, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Izdelek, ki je predmet vračila, mora biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni po oddanem sporočilu o odstopu od pogodbe (nakupa). Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Vračilo vplačil bo izvedeno nemudoma oziroma najkasneje pa v roku 14 dni po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Obvestilo o dostopu od pogodbe si lahko prenesete OBRAZEC 1!

 

Možnost vračila ne velja za:

·      za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih kupca oz. je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

·      za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ker je neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

·      za blago, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok trajanja;

Več o vračilih si preberite v splošnih pogojih poslovanja.

Blago je skladno kadar:

·      ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;

·      je primerno za poseben namen, za katerega ga kupec potrebuje in s katerim je kupec seznanil ponudnika najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, ponudnik pa je s tem soglašal;

·      je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi;

·      ustreza namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste;

·      je take kakovosti in ustreza opisu vzorca ali modela, ki ju je ponudnik dal na razpolago kupcu pred sklenitvijo prodajne pogodbe;

·      je dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko kupec razumno pričakuje, da jih bo prejel, 

·      je take količine ter ima značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih kupec lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu ponudnika ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če ponudnik dokaže, da:

o  za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,

o  je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali

o  javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti ponudnika v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.

Kupec v obvestilu o neskladnosti natančno opiše neskladnost.

Kupec mora ponudniku omogočiti, da blago, za katerega kupec zatrjuje, da je neskladno, pregleda.

V primeru neskladnosti blaga je kupec, ki je o neskladnosti blaga obvestil ponudnika, upravičen, da pod pogoji in v vrstnem redu, kot izhaja iz Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1):

·      zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;

·      zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Kupec ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna.

Pravice iz tega člena pripadajo le kupcem, ki se po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) štejejo za potrošnike.

Shranite račun in originalno embalažo, ker sta nepogrešljiva pri vašem morebitnem uveljavljanju pravic v primeru neskladnosti blaga! 

Obrazec za uveljavljanja neskladnosti blaga si lahko prenesete OBRAZEC 2!

Stvarna napaka

Napaka je stvarna:

·      če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;

·      če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;

·      če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

·      če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku.

Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku ter ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Kupec, ki je ponudnika pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati:

·      ali odpravo napake na izdelku;

·      ali vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako;

·      ali vračilo plačanega zneska.

Natančneje pravico do uveljavljanja stvarnih napak ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

Obrazec za uveljavljanje stvarne napake si lahko prenesete OBRAZEC 2!

Product added to wishlist
Product added to compare.